regels

-Den tip, is alleen toegankelijk voor personen boven de 18 jaar.

 

-De gebruikte consumpties worden direct of voor vertrek aan de bar afgerekend.

 

-Het is verboden om ongevraagd foto of video opnames te maken van personen in het café.

 

-Iemand iets te drinken aanbieden, betekent niet automatisch meer!

 

-Het is niet toegestaan om soft / harddrugs te gebruiken of te verhandelen, dan wel onder invloed te zijn van deze middelen. Tevens is het verboden om steek of schietwapentuig mee het café in te nemen.

 

-Aansprakelijkheid van verlies, diefstal of beschadigingen van persoonlijke eigendommen worden niet aanvaard door de directie van het café.

 

-Aanwijzingen gegeven door de directie of personeel van den tip, dienen onverwijld opgevolgd te worden.

 

-Houd u zich aan deze regeltjes, dan bent u van harte welkom en maken we er een plezierige en gezellige tijd van.